บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด"

บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกายทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด


137/8 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

137/8 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559003318
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกต อิต ไรท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*