บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด"

บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด


8/81 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/81 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด

ได้แก่ 0205559003369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เอ็น (2559) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*