บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด"

บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด


9/32 หมู่บ้านกองทองแลนด์ หมู่ที่ 3 ถนนบ้านหนองข้างคอก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/32 หมู่บ้านกองทองแลนด์ หมู่ที่ 3 ถนนบ้านหนองข้างคอก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559003377
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาย เทคเมกเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*