บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด


107/13 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

107/13 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559003407
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปร สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*