บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม กฎหมาย การบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด


888/243 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/243 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559003415
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิศวะ แอนด์ ทูล เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*