บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด


217/25 หมู่ที่ 12 ซอย15 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

217/25 หมู่ที่ 12 ซอย15 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205559003440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินโนเวท คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*