บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด"

บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานฝึกสอนนวดแผนโบราณ โยคะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด


150/519 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/519 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด

ได้แก่ 0205559003466
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย บาลานซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*