บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด"

บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมสาสตร์การออกกำลังกายแบบปาตันจาริโยคะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด


3/7 อาคารเซ็นเตอร์คอนโดเทล หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/7 อาคารเซ็นเตอร์คอนโดเทล หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด

ได้แก่ 0205559003474
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โยคะ ยาตรา จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*