ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ แบบไม้ ไม้แปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้


76 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้ ตั้งอยู่ที่

76 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้

ได้แก่ 0213558000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ ค้าไม้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*