ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน


240 ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน ตั้งอยู่ที่

240 ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน

ได้แก่ 0213558000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา สีน้ำเงิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*