ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค


371 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค ตั้งอยู่ที่

371 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค

ได้แก่ 0213558000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีซีโปรเวิร์ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*