ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการเกี่ยวกับญชี การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษษด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)


85/143 หมู่ที่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015) ตั้งอยู่ที่

85/143 หมู่ที่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015)

ได้แก่ 0213558000186
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ การบัญชี (2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*