ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการซ่อมติดตั้ง เชื่อมประกอบ กลึงชิ้นงานโลหะ และเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง


34 ซอย5 ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง ตั้งอยู่ที่

34 ซอย5 ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง

ได้แก่ 0213558000208
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งการช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*