ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค และผลิตภัฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง


103/57 หมู่ที่ 3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง ตั้งอยู่ที่

103/57 หมู่ที่ 3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง

ได้แก่ 0213558000216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พาวเวอร์ บีเอส ระยอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*