ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส


166 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

166 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส

ได้แก่ 0213558000381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*