ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์


141 หมู่ที่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

141 หมู่ที่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์

ได้แก่ 0213558000453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามพาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*