ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสุดก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง


21/6 หมู่ที่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง ตั้งอยู่ที่

21/6 หมู่ที่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง

ได้แก่ 0213558000542
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*