ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำความสะอาด ตัดแต่ง คัดแยกขนาด ผักและผลไม้ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด


2/9 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด ตั้งอยู่ที่

2/9 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด

ได้แก่ 0213558000640
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ์ ฟู้ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*