ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ขวด กระปุก แก้วน้ำ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและแก้วทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท


121/36 หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท ตั้งอยู่ที่

121/36 หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท

ได้แก่ 0213559000015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีดีเพ็ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*