ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่


147/11 หมู่ที่ 4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

147/11 หมู่ที่ 4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่

ได้แก่ 0213559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มจำรัส คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*