ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิกจารให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์


7/178 หมู่ที่ 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่

7/178 หมู่ที่ 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์

ได้แก่ 0213559000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทตี้เอท สปอร์ต เซ็นเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*