ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรกลหนัก รถโฟคลิฟท์ รถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง


1/33 หมู่ที่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่

1/33 หมู่ที่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง

ได้แก่ 0213559000082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เซอร์วิส เอ็นจีเนียริ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*