ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง


95/1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง ตั้งอยู่ที่

95/1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลงเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง

ได้แก่ 0213559000163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเจ แกลง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*