ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการ ล้าง ติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด ทั่วประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง


4/44 ซอย12 (ราษฎร์บำรุง) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่

4/44 ซอย12 (ราษฎร์บำรุง) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ได้แก่ 0213559000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*