ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าเม็ดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)


66 หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016) ตั้งอยู่ที่

66 หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016)

ได้แก่ 0213559000287
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นเอส คอนสตรัคชั่น (2016):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*