บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ยูนิตี้  อินดัสเตรียล  กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานพ่นสีแปรรูปประกอบปผลิตภัณฑ์พลาสติกและเหล้กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด


333/1 หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/1 หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0215558000226
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*