บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด"

บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,990,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงกลึง รับจ้าง ผลิตแม่พิมพ์โลหะ งานกลึง งานนใส งานแปรรูปโลหะ และงานรับจ้างทำชิ้นงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


50/9 หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/9 หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0215558000234
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ระยอง ออโต้ทูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*