บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท วาย เอ็น  ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอะไหล่ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด


219/7 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

219/7 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215558000242
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาย เอ็น ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*