บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด"

บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด


90 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

90 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด

ได้แก่ 0215558000358
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*