บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าและบริการรถยนต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


3/10 ซอยมาบตาพุด 12 ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/10 ซอยมาบตาพุด 12 ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215558000439
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*