บริษัท ตำนานป่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตำนานป่า จำกัด"

บริษัท ตำนานป่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตำนานป่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 115,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตำนานป่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม สปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตำนานป่า จำกัด


167/6 หมู่ที่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตำนานป่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

167/6 หมู่ที่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

แผนที่บริษัท บริษัท ตำนานป่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตำนานป่า จำกัด

ได้แก่ 0215558000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตำนานป่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตำนานป่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*