บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด"

บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด


298/10 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

298/10 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด

ได้แก่ 0215558000510
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งเจริญพัฒนกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*