บริษัท ดั่งตราชู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดั่งตราชู จำกัด"

บริษัท ดั่งตราชู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดั่งตราชู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดั่งตราชู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก อาคารสำนักงาน บ้านพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดั่งตราชู จำกัด


24/1 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดั่งตราชู จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/1 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ดั่งตราชู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดั่งตราชู จำกัด

ได้แก่ 0215558000536
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดั่งตราชู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดั่งตราชู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*