บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


11/1 ถนนเสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/1 ถนนเสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215558000552
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช.เก้าชัย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*