บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต แปรรูป นำเข้า ส่งออก แบริ่ง ชิ้นส่วนยานยนต์ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด


7/435 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/435 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0215558000579
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*