บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


30/89 หมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/89 หมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215558000595
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิตติเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*