บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด"

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ดับเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด


60/1 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/1 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด

ได้แก่ 0215558000641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*