บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ไทยตรง  คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด


300/384 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/384 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215558000749
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยตรง คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*