บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


52/107 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/107 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215558000773
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจพีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*