บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ณัฐปภัสร์  ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด


24/101 หมู่ที่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/101 หมู่ที่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558000854
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณัฐปภัสร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*