บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด"

บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการตรวจสอบ ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา ให้เช่าวัสดุ อุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด


106/4 หมู่ที่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

106/4 หมู่ที่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด

ได้แก่ 0215558000889
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย มารีน แอนด์ ซับซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*