บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท สร้างแบบ ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบโครงสร้าง งานสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


202/38 หมู่ที่ 6 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

202/38 หมู่ที่ 6 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558001010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอร์เฟคท์ ไลน์ คอนสตรัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*