บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด"

บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนเข้า จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องงานไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด


78/7 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/7 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด

ได้แก่ 0215558001028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเวิร์ค แอคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*