บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด"

บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตเครื่องเขียนออุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด


16/1 หมู่ที่ 4 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/1 หมู่ที่ 4 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

แผนที่บริษัท บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด

ได้แก่ 0215558001044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกรว์ แมททีเรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*