บริษัท บุญโมรา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญโมรา จำกัด"

บริษัท บุญโมรา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญโมรา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญโมรา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภทอาหาร ผักสด เครื่องปรุง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญโมรา จำกัด


155/25 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญโมรา จำกัด ตั้งอยู่ที่

155/25 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท บุญโมรา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญโมรา จำกัด

ได้แก่ 0215558001117
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญโมรา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญโมรา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*