บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด"

บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด


183/11 หมู่ที่ 3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

183/11 หมู่ที่ 3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

แผนที่บริษัท บริษัท พราหมณ์พรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด

ได้แก่ 0215558001141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พราหมณ์พรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*