บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบนิวเมติกส์ ระบบไฮดรอติคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


263/14 หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

263/14 หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215558001176
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสบีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*