บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด"

บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
หลอมเหล็ก ผลิตเหล็ก แท่งบิลเล็ท ผลิตเหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กข้ออ้อย ตัดเหล็ก ทับเหล็ก รีดเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด


999 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

999 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท สยามรีบาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด

ได้แก่ 0215558001184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามรีบาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*