บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด"

บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการกลึงกัดไสโหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด


26/3 หมู่ที่ 5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/3 หมู่ที่ 5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160

แผนที่บริษัท บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด

ได้แก่ 0215558001672
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพี. เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*