บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็๋นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายการตลาดารให้ความรู้ด้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด


86 หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0215558001711
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวล แคร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*